ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 10 มี.ค. 2564

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ให้ประชาชนคนสงขลาเกิดจิตสำนักในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และตระหนักในการรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ มีพิธีมอบเกียรติบัตร "คนดีศรีวัฒนธรรม” โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ "วันสงขลา วันวานที่ผ่านมา” การสาธิตและจำหน่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่บ้านวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ นิทรรศการคนสงขลาคนต้นแบบ การแสดงของวงดนตรี การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มหรสพพื้นบ้าน และพิธีเวียนเทียน ณ พระธาตุเจดีย์หลวงเขาตังกวน โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม