ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่สาม

วันที่ 12 มี.ค. 2564

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่สาม) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีพิธีมอบเกียรติบัตรคนสงขลาคนต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการประเด็น "สงขลาในอนาคต” การสาธิตและจำหน่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่บ้านวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ การประกวดหนูน้อย ๒ เล นิทรรศการคนสงขลาคนต้นแบบ การแสดงของวงดนตรี การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมหรสพพื้นบ้าน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม