ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
รับการตรวจราชการจากนายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 12 มี.ค. 2564

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รับการตรวจราชการจากนายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมร่วมรับการตรวจคือ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา และหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษกสงขลา และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๑๕ สงขลา เพื่อตรวจติดตามงานนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของพื้นที่
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม