ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ 1 เม.ย. 2564

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้มีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม