ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 28 เม.ย. 2564
 
ขอเชิญชวนเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
 
     ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ สาขา โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สามารถส่งผลงานไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4588

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม