องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นฯ
นายศรชัย บุญมาก สาขา ศิลปะการแสดง ด้านการแสดงพื้นบ้าน (มโนราห์ - หนังตะลุง)

วันที่ 12 พ.ค. 2564
 
 
ชื่อ นายศรชัย นามสกุล บุญมาก เสนอเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขา ศิลปะการแสดง ด้าน การแสดงพื้นบ้าน (มโนราห์ – หนังตะลุง)
ประวัติส่วนตัว
เกี่ยวกับศิลปิน เกิดวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓
การศึกษาสายสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนควนพระสาครินทร์อุทิศ ตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ๗๑๑/๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๒๒๐
สถานที่ทํางาน บ้านเลขที่ ๗๑๑/๕ หมู่ที่ ๒ ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๒๒๐
ประกอบอาชีพ รับราชการ
ประวัติผลงาน ขณะอายุได้ ๙ ขวบ ได้หัดรํามโนราห์กับมโนราห์เลี้ยง นิยมศิลป์ (อัศวิน ไต่ลวด) บ้านควนพระ มีศักดิ์เป็นอา และได้รํามโนราห์ครั้งแรกประจําคณะมโนราห์เลี้ยง นิยมศิลป์ เป็นเวลา ๑๐ กว่าปี พออายุ ๒๑ ปี มีประสบการณ์ทางด้านการรํามโนราห์เป็นอย่างดี ครบถ้วนทุก กระบวนท่า จึงได้เข้าพิธีตัดจุก ผูกผ้า เป็นมโนราห์ใหญ่ถูกต้องตามธรรมเนียมของมโนราห์ โดยมี มโนราห์เลี้ยง นิยมศิลป์ เป็นอุปัชฌาย์ มีมโนราห์ช่วง กับ มโนราห์กั้น เป็นคู่สวด หลังเสร็จพิธีผูกผ้าแล้วได้อุปสมบทที่วัดควนพระ ตําบลฝาละมี อําเภอปาก พะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีพระอาจารย์วัน วัดบ้านโพธิ์ อําเภอปากพะยูน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระนิพนธ์ และพระกลัด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอนุสาวนาจารย์ ตามลําดับ พ.ศ. ๒๕๑๕ หลังจากลาสิกขาแล้ว ได้ออกรํามโนราห์ ๓ วัด ๓ บ้าน ตามขนบนิยมปฏิบัติ แล้วสามารถประกอบพิธีกรรมของโนราโบราณได้ทุกอย่าง ตั้งแต่แก้บน แต่งพอก ผูกผ้าใหญ่ ว่า กลอนสด กลอนตลก หรือออกพราน ได้อย่างสวยงาม และมีการทําบทได้เป็นอย่างดี มีเนื้อหาสาระ และสนุกสนานคลายอารมณ์ตึงเครียดให้กับผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพิธีกรรมมโนราห์โรงครูแบบ โบราณก็ทําได้ถูกต้องตามแบบแผน จึงได้รับการติดต่อไปแสดงมโนราห์โรงครูเป็นประจําทั้งกับคณะ ของมโนราห์เลี้ยง นิยมศิลป์ และมโนราห์คณะอื่น ๆ เมื่อยามว่างจากฤดูการแสดงมโนราห์โรงครู ก็ จะไปรํามโนราห์หาประสบการณ์กับคณะมโนราห์ด้านความบันเทิงอื่น ๆ อีกหลายคณะ เช่น
๑. มโนราห์ชูกลิ่น นําศิลป์
๒. มโนราห์พยับ โพยมศิลป์
๓. มโนราห์เติม วิน – วาด
๔. มโนราห์ขําคมประภาศิลป์
๕. มโนราห์เฉลิมทอง แฉล้ม
๖. มโนราห์ปรีชา อํานวยศิลป์
๗. มโนราห์สมพงค์ ศ.สมบูรณ์ศิลป์
๘. มโนราห์ละมัยศิลป์ ศรีรักษา
๙. มโนราห์วิเชียร ศรชัย
๑๐. มโนราห์สายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์ นอกจากนายศรชัย บุญมาก จะมีความสามารถในด้านการรํามโนราห์แล้ว ยังมีความสามารถ ในด้านการแสดงหนังตะลุง เพราะเป็นผู้ที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ ในการว่ากลอนสด การผูกเรื่อง และมุข ตลกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเข้าฝึกหัดการแสดงหนังตะลุงเพิ่มเติมจากหนังทวี พรเทพ จังหวัดพัทลุง จนมีความสามารถแสดงได้ตะลุงได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม