องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นฯ
นายเจือ เพชรสุข สาขา การช่างฝีมือ ด้านการแกะสลักรูปหนังตะลุง

วันที่ 12 พ.ค. 2564
 
 
ชื่อ : นายเจือ นามสกุล : เพชรสุข เสนอเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด
สาขา : การช่างฝีมือ ด้าน : การแกะสลักรูปหนังตะลุง
ประวัติส่วนตัว ๑.เกี่ยวกับศิลปิน วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๓
เกิดที่อำเภอ : จะนะ จังหวัด : สงขลา การศึกษาสายสามัญ พ.ศ. ๒๕๐๖
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ที่อยู่(ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ : ๖/๑ หมู่ที่ : ๗ ตำบล : น้ำขาว อำเภอ : จะนะ จังหวัด : สงขลา รหัสไปรษณีย์ : ๙๐๓๑๐ โทรศัพท์ : ๐๖๕ ๔๑๐ ๙๙๔๙
สถานที่ทำงาน : ๖/๑ หมู่ที่๗ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ๙๐๓๑๐
ประวัติผลงาน 
มีรายละเอียดดังนี้ คือ ๑.การศึกษา เรียนรู้ การปฏิบัติงานหรือฝึกฝนในการสร้างผลงาน ความมุ่งหวัง และสิ่งที่ฝากถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไป (เรียนอะไรบ้าง/เมื่ออะไร/จากไหน/อย่างไร) ในวัยเด็กของ ช่างเจือ เพชรสุข มีความรักและชื่นชอบในศิลปะแขนงนี้มาก เริ่มจากการฝึกเขียนแบบรูปหนังตะลุงโดยลงในกระดาษปูน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้มีส่วนแกะกนกโลงในงานพระราชทานเพลิงศพปู่เจ้าพรหม วัดน้ำขาวใน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกับพระครูแสง โชติธรรมวัฒน พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้สมัครเข้าชมรมหนังตะลุง ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงได้เริ่มฝึกแกะรูปหนังตะลุงเพื่อใช้เองแบบครูพักลักจำ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้ศึกษาเล่าเรียนจากช่างถาวร โสมกูล และช่างเหวียน อินพรหม ช่างแกะหนังตะลุงอำเภอนาหม่อน จังหวัดสงขลา ทำให้ได้มีการพัฒนาฝีมือตามลำดับ ประกอบกับความรักและความชื่นชอบ จึงผลักดันให้ผลงานมีความสวยงามและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของเหล่าคณะหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงจนกลายเป็นที่ยอมรับในภาคใต้

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม