ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันที่ 17 พ.ค. 2564

นางสมศรี รักนุ้ย มอบหมายให้ นางสาวศศิร์กร พงศ์นุรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิเช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ วัดแหลมทราย วัดสระเกษ วัดหัวป้อมใน วัดโรงวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา วัดโคกเปรี้ยว วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา และวัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม