ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการ “โรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมการทำน้ำมันหม่องสมุนไพร

วันที่ 28 พ.ค. 2564

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการโรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑กิจกรรม "การทำน้ำมันหม่องสมุนไพร” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่า ร่วมกันสืบสาน และสืบทอดงานศิลปะ และวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการส่งเสริมอาชีพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และนำภูมิปัญญามาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้สนใจ โดยมี นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคุณกิตินันท์ พิเชียรโมฬีกุล เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน ในการดำเนินงานตามโครงการได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม