ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการ “โรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๒ กิจกรรม “การจัดขันหมากแบบโบราณ”

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการโรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒กิจกรรม "การจัดขันหมากแบบโบราณ” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่า ร่วมกันสืบสาน และสืบทอดงานศิลปะ และวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการส่งเสริมอาชีพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และนำภูมิปัญญามาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้สนใจ โดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ และวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ คือ นายเจนณรงค์ แดงเพ็ชร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ในการดำเนินงานตามโครงการครั้งนี้ได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม