ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพสู่การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา

วันที่ 4 มิ.ย. 2564

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพสู่ การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสู่การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ได้จัดอบรมวิธีการทำสบู่สมุนไพรเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) หมดลง ณ ชุมชนคุณธรรมวัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐ คน ในการดำเนินงานตามโครงการ ได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม