ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการ เสริมสร้างบุคลิกภาพ และองค์ความรู้แก่บุคลากร

วันที่ 9 มิ.ย. 2564

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เรื่องการเรียนรู้เทคนิควิธีการแต่งหน้า เพื่อให้บุคลากรสามารถนำเทคนิควิธีการได้พัฒนาภาพลักษณ์ เสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงานและไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายเจนณรงค์ แดงเพ็ชร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ ในการดำเนินงานตามโครงการครั้งนี้ได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม