ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพสู่การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร Our Tour) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒

วันที่ 9 มิ.ย. 2564

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพสู่การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ (การทำขนมดู) ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสู่การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์แพร่กระจาย เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) คลี่คลายลง ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐ คน ในการดำเนินงานตามโครงการ ได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม