ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

วันที่ 11 มิ.ย. 2564
 
ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลฯ    รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบได้ล่างนี้ พร้อมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๗๑ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๗๗๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lddwsd@gmail.com
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม