ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม