ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการ “โรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๔ กิจกรรม “การทำบายศรีพับแพรว”

วันที่ 17 มิ.ย. 2564

วันที่ ๑๖ -๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการโรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔กิจกรรม "การทำบายศรีพับแพรว” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่า ร่วมกันสืบสาน และสืบทอดงานศิลปะ และวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการส่งเสริมอาชีพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และนำภูมิปัญญามาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้สนใจ โดยมี นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายโอภาส อิสโม อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบายศรีพับแพรวในพื้นถิ่นลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา และนายเจนณรงค์ แดงเพ็ชร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ในการดำเนินงานตามโครงการครั้งนี้ ได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม