ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

วันที่ 24 มิ.ย. 2564

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรมใน วันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดขุนทอง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูธีรสุตคุณ เจ้าคณะอำเภอจะนะ เจ้าอาวาสวัดขุนทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ในการดำเนินงานตามโครงการได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม