ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้) วันที่ ๑

วันที่ 30 มิ.ย. 2564

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอ ในพื้นที่ ๔ อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา จัดโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้) มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดิเกร์ฮูลู) สาธิตการจัดหมากพลูในขันหมากแบบโบราณ และอบรมฝึกปฏิบัติการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายบุญนอง ชายแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ กล่าวรายงานฯ ณ ศาลาประชาคม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในการดำเนินงานตามโครงการได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม