ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และจิตอาสา

วันที่ 7 ก.ค. 2564

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมให้บุคลากรประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำโดย นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาทุกคน ณ วัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม