ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หลงรักยะลา บันทึกภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"

วันที่ 9 ส.ค. 2564
 
ด้วย จังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "หลงรักยะลา บันทึกภาพถ่ายอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับความแตกต่าง หลากหลายเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีทัศนคติที่ดี เกิดความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายประเภทเยาวชน และประเภทประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนา กำลังศึกษาหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยผ่าน QR Code ด้านล่างนี้
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม