ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หลงรักยะลา บันทึกภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"

วันที่ 9 ส.ค. 2564
 
ด้วย จังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "หลงรักยะลา บันทึกภาพถ่ายอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับความแตกต่าง หลากหลายเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีทัศนคติที่ดี เกิดความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายประเภทเยาวชน และประเภทประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนา กำลังศึกษาหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยผ่าน QR Code ด้านล่างนี้
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม