ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "รากไทย"

วันที่ 24 ส.ค. 2564
 
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "รากไทย" ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวติที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิต และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้
 
 
 
         

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม