ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 18 ต.ค. 2564
 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างชัดเจนและงดงามผ่านการประกวดคำขวัญ
โดยมี นายบุญนอง ชายแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นางวุฒิตา จันทร์หนู ผู้เข้ารอบการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม