ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) อำเภอหาดใหญ่

วันที่ 5 พ.ย. 2564

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์จำพรรษา นำถวายแก่วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) อำเภอหาดใหญ่ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีนางฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้ เป็นประธาน เพื่อถวายพระสงฆ์ และทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการดำเนินงานได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม