ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมประจำเดือนบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ 9 พ.ย. 2564

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นำโดย นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแนวทางในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีการจัดประชุมแบบ On site จำนวน ๒๕ คน ณ ห้องประชุมสุรัฐจิตต์ ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และประชุมแบบ On line ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom จำนวน ๕๐ คน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม