ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวางศิลาฤกษ์ศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงพระมหากษัตริย์ไทยในครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ทรงเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมาตลอดทุกยุคทุกสมัย โดยมี นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระครูวิจิตรศีลาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางอุบลวรรณ เม่งช่วย ประธานคณะดำเนินการ นายปัญญา จินดาวงศ์ นายอำเภอสิงหนคร และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จัดโดยสำนักงานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสุวรรณคีรี ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม