ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 13 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์จำพรรษา ถวายแก่วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมี นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เพื่อถวายพระสงฆ์และทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในการดำเนินงานได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม