ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดในวัง (พระอารามหลวง) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์จำพรรษา ถวายแก่วัดในวัง (พระอารามหลวง) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมี นายจตุรพร จำนงรัตน์ ร่วมกับบริษัท เอส วี ออโต้ ไทร์ จำกัด นำโดยนายธเนตร์ กรอบเพ็ชร บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด นำโดย นางสุภาวดี วิฑูรณ์ปกรณ์ และ หจก. เรืองสุริยกิจทัวร์ นำโดย นายสมวงศ์ เรืองสุริยกิจ เป็นประธาน เพื่อถวายพระสงฆ์และทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยมี นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดในวัง (พระอารามหลวง) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในการดำเนินงานได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม