ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล

วันที่ 17 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ตามโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล (รายการที่ ๑ : ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน) เพื่อให้ชุมชนและเครือข่ายผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีชุมชนและผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมมากกว่า ๑๐๐ รายการ อีกทั้งยังมีการเวิร์คช้อปการทำบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม