ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การดำเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ”

วันที่ 23 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ จันทรวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือวางแผนดำเนินงาน "ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอเกาะยอ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้เป็น แหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดสู่เยาวชนคนรุ่นหลัง นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รวมทั้งการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการสวมใส่ ผ้าทอเกาะยอและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอเกาะยอ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนไทย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อันจะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งร่วมให้ข้อมูลในการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดโคกเปี้ยวและร่วมเสนอให้มีการสร้างลวดลายผ้าของจังหวัดสงขลา ณ วัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม