ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการสงขลาสมาร์ท (Songkhla Smart)

วันที่ 24 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นำโดย นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย ตามโครงการสงขลาสมาร์ท (Songkhla Smart) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ณ ลานสนามหน้าเสาธงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และลานสนามหน้ากลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม