ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “รักษ์สมิหลา เดินชมเพลินตา พัฒนาเพลินใจ” ตามโครงการสงขลาสมาร์ท (Songkhla Smart)

วันที่ 12 ม.ค. 2565

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นำโดย นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "รักษ์สมิหลา เดินชมเพลินตา พัฒนาเพลินใจ” ตามโครงการสงขลาสมาร์ท (Songkhla Smart) ณ จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมีประติมากรรม รูปนางเงือกทองนั่งอยู่บนโขดหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดสงขลาที่ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อชมทัศนียภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตแก่ชาวสงขลา ร่วมกันพัฒนา องค์ความรู้และต่อยอดให้เมืองสงขลาเป็นเมืองแหล่งการท่องเที่ยวของชุมชนสู่เมืองมรดกโลก และส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กร การปรับบทบาทและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร พร้อมทั้งร่วมกันขับร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน และร่วมกันจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณชายหาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม