ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลลายผ้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ 13 ม.ค. 2565

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลลายผ้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัด ๆ ละ จำนวน ๑ ลาย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา เป็นประธาน นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรัฐจิตต์ ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม