ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดสงขลา

วันที่ 16 ม.ค. 2565

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา ร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดสงขลา เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน รวมถึงส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนแลเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ถือยึดปฏิบัติตาม โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม