ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

วันที่ 17 ม.ค. 2565

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อนำรายชื่อต่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ต่อไป ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม