ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

วันที่ 17 ม.ค. 2565

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเข้าวัดธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ กิจกรรม "หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ไปวันพระ เว้นระยะห่าง” ณ วัดเลียบ ตำบลคลองหลา อำเภอเมืองคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ในการดำเนินงานตามโครงการได้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม