ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ 19 ม.ค. 2565

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยมี นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม