ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้ซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

วันที่ 19 ม.ค. 2565

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นำโดย นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ ดำรงตำแหน่งแทน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดเก่า ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่กำหนดในกฎกระทรวง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุรัฐจิตต์ ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม