ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”

วันที่ 20 ม.ค. 2565

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กดีมีความประพฤติดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕และผู้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ คน ณ ห้องประชุมสุรัฐจิตต์ ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้มีการควบคุมการดำเนินงาน ภายใต้มาตรการของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม