ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 24 ม.ค. 2565
 
ด้วยกรมการศาสนา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดการประกวดบนนยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธสาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุรธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม ดังเอกสารที่แนบ
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม