ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุมข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลและของผู้ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

วันที่ 21 ม.ค. 2565

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมข้อตกลงตัวชี้วัดของบุคลากรและค่าเป้าหมายระดับบุคคลของวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมสุรัฐจิตต์ ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม