ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำเครื่องจักสานจากใบตาล ตามโครงการส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ 24 ม.ค. 2565

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำเครื่องจักสานจากใบตาล ตามโครงการส่งเสริม การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะและผู้สนใจ เพื่อสร้างอาชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของจังหวัดสงขลา หลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COCID-19) คลี่คลายลง โดยมี นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดพิธีฯ นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ บุคลากรกลุ่มกิจการพิเศษ ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครือข่ายพลังบวร เช่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ อาคารลิฟท์วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม