ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา ครั้งที่ ๖)

วันที่ 25 ม.ค. 2565

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา ครั้งที่ ๖) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและปลุกจิตสำนึกในการหวงแหนบ้านเกิด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมฯ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ภาคีเครือข่ายคนรักเมืองสงขลา และเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม