องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
ป้อมปากน้ำแหลมทราย

วันที่ 26 ม.ค. 2565
 
ป้อมปากน้ำแหลมทราย
ตั้งอยู่ในบริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ป้อมปากน้ำแหลมทรายสร้างโดยพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์)ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔เพื่อเป็นป้อมปืนรักษาขอบเขตที่ปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง สภาพปัจจุบันเป็นป้อมก่อด้วยศิลารูป ๘ เหลี่ยม ความยาวของป้อมประมาณ ๕๕ เมตรกว้างประมาณ ๓๔ เมตร แต่ละด้านมีใบบังสี่เหลี่ยมวางปืนใหญ่จำนวน ๓๑ ใบมีบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
 
การกำหนดอายุสมัย พุทธศตวรรษที่ ๒๕
การประกาศขึ้นทะเบียน กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานป้อมปากน้ำแหลมทรายในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๘ หน้า ๓๗๑๔
 
ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานป้อมปากน้ำแหลมทราย ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๔๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ หน้า ๕๒๔๔ ประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานป้อมปากน้ำแหลมทราย ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ หน้า ๘พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๗ ไร่ ๖๓ ตารางวา
 
 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม