ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (Web Portal)

วันที่ 26 ก.ย. 2565

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเปิดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (Web Portal) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจ ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร พร้อมรองรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (M – Culture Big Data) เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม