องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
ประตูเมืองสงขลา เอกลักษณ์เมืองเก่าสงขลา

วันที่ 9 มี.ค. 2559
 
 
 
 
ประตูเมืองสงขลา เอกลักษณ์เมืองเก่าสงขลา
ประเภท :อนุรักษ์ รางวัลเหรียญทองแดง
แรงบันดาลใจในเชิงวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
     จังหวัดสงขลามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานปรากฏในการสร้างเมือง สมัยเจ้าพระยาคีรี (เกี้ยนเส้ง ณ สงขลา) ได้เริ่มสร้างป้อม กําแพงเมืองยาว ๑,๒๐๐ เมตร และประตูเมือง สิบประตู ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๗๙ เป็นประตูเมืองที่สวยงาม เป็นซุ้มใหญ่โดยรอบ ๑๐ ประตู กว้างประมาณ ๕ ศอก สูง ๓ วา ซุ้มเป็นหลังคาจีน ทํานองเป็นหอรบ คุณบันเทิง พูลศิลป์ ได้บันทึกไว้ในงานเขียน เรื่อง "โบราณวัตถุสถานในจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้อง กับตระกูล ณ สงขลา" เกี่ยวกับชื่อของประตูเมืองทั้ง ๑๐ ดังนี้
๑. สุรามฤทธิ์ ๒. ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ ๓.อัคนีวุธ ๔. ยุทธชนะ ๕. บูรพาภิบาล ๖. สนามสงคราม ๗. พยัคฆ์นามเรืองฤทธิ์ ๘. จันตีพิทักษ์ ๙.พุทธรักษา
๑๐.มฤคพิทักษ์
     ซึ่งปัจจุบันนี้เทศบาลนครสงขลา ได้จําลองไว้บริเวณทางเข้าเมืองสงขลา และย่านเมืองเก่า ถนนนครนอก ถนนนครใน เมืองสงขลา เพื่อเป็นสัญลักษณ์เมืองสงขลา จากเรื่องราวดังกล่าวช่างฝีมือจึงได้จัดทําประตูเมืองสงขลาจําลอง เป็นของที่ระลึกสําหรับผู้มาเยือนสงขลา
ผู้ประกอบการ นายประภัฎ เตชะมาก
ที่อยู่ ๓๘/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๖๕๗๕๔๒๒

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม