“หน่วยงานแห่งความดี ความงาม และความสุขของประชาชน เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 5 ต.ค. 2558
 

วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

"สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม