องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
พระเจดีย์สองพี่น้อง

วันที่ 14 ก.ค. 2559

          พระเจดีย์สองพี่น้อง
          พระเจดีย์สองพี่น้อง เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองก่อด้วยหินฉาบปูนส่วนยอด เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค สมุนพระกลาโหมหรือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ เป็นผู้สร้างเมื่อครั้งมาปราบกบฏไทรบุรี เมื่อปี พ.ศ.2373 เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ได้มาตั้งทัพที่เมืองสงขลา เจดีย์องค์ขาว : เป็น เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองบนฐานสี่เหลี่ยม องค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐฉาบปูนสีขาว พระยาศรีพิพัน์รัตนราชโกษา (ทัด บุนนาค) น้องชายร่วมมารดาเดียวกันกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2381 ครั้งยกกองทัพเมืองหลวงออกมาปราบกบฏเมืองไทรบุรี ปัตตานี ปีนัง และมลายู เมื่อปราบกบฏได้แล้วพระยาศรีพิพัฒน์รับราชการเมืองสงขลาอยู่ 2 ปี จึงได้สร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขากลางเมืองสงขลาอีกองค์หนึ่งคู่กันแล้วจึงยก ทัพกลับพระนครระหว่างเจดีย์ทั้งสอง มีศาลาเก๋งจีนชำรุดเหลือแต่พื้นกับผนังที่เจาะช่องหน้าต่างเป็นวงกลม ปัจจุบันองค์เจดีย์ทั้งสองได้รับการขุดแต่บูรณะจากหน่วยศิลปากรที่ 9 สงขลา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม