องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
ศาลาหลบเสือ

วันที่ 14 ก.ค. 2559

ศาลาหลบเสือ
 
          ศาลาหลบเสือ หรือ ศาลาจอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านสวนจันทร์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นศาลากลางหน (ทาง) ใช้สำหรับพักแรมกลางคืน มีฝากำบังมิดชิดแข็งแรงสามารถป้องกันสัตว์ร้ายได้ โดยเฉพาะเสือ ศาลาหลบเสือสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ปรากฏผู้สร้าง ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินโบราณระหว่างหัวเขา - สทิงหม้อ สมัยก่อนบริเวณดังกล่าวเสือชุม ดังประจักษ์พยานรอยเสือข่วนที่ศาลา ถึงกับเจ้าเมืองสงขลาในสมัยนั้น คือ พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ได้พาชาวบ้านออกไปล้อมจับเสือและยิงเสือตายจนชาวบ้านเรียกขนานกันว่าพระยาสงขลาเสือ (สำนักงานศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎสงขลา, 2545) กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2542
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม