องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
สุสานตระกูล ณ สงขลา

วันที่ 14 ก.ค. 2559

สุสานตระกูล ณ สงขลา
 
          สุสานตระกูล ณ สงขลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร หรือเรียกกันว่า "บ้านใน” เป็นฮวงซุ้ยตั้งเรียงรายอยู่ตามเชิงเขาเมือง รวม 13 สุสานและยังมีสุสานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตระกูล ณ สงขลา อีก 4 สุสาน รวมทั้งสิ้นเป็น 17 สุสาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 แปลง ไม่ติดต่อกัน รวมเนื้อที่ประมาณ 59 ไร่ 47 ตารางวา แต่ละสุสานมีศิลาจารึกภาษาจีน บอกปีที่สร้างและบอกประวัติไว้ชัดเจนมีสุสานฝังศพเจ้าเมือง 5 สุสาน คือ แปลงที่ 1 (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3) หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง) เจ้าเมืองอินทรคีรี (บุญหุ้ย) และแปลงที่ 2 (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3-4) พระวิเศษภักดี (เถี้ยนจง) พระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาคนที่ 6 และแปลงที่ 3 (ตั้งอยู่หมู่ที่ 6) สุสานเหล่านี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติไว้แล้ว
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม