องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
สุสานตระกูล ณ สงขลา

วันที่ 14 ก.ค. 2559

สุสานตระกูล ณ สงขลา
 
          สุสานตระกูล ณ สงขลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร หรือเรียกกันว่า "บ้านใน” เป็นฮวงซุ้ยตั้งเรียงรายอยู่ตามเชิงเขาเมือง รวม 13 สุสานและยังมีสุสานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตระกูล ณ สงขลา อีก 4 สุสาน รวมทั้งสิ้นเป็น 17 สุสาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 แปลง ไม่ติดต่อกัน รวมเนื้อที่ประมาณ 59 ไร่ 47 ตารางวา แต่ละสุสานมีศิลาจารึกภาษาจีน บอกปีที่สร้างและบอกประวัติไว้ชัดเจนมีสุสานฝังศพเจ้าเมือง 5 สุสาน คือ แปลงที่ 1 (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3) หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง) เจ้าเมืองอินทรคีรี (บุญหุ้ย) และแปลงที่ 2 (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3-4) พระวิเศษภักดี (เถี้ยนจง) พระยาวิเชียรคีรี (เม่น) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาคนที่ 6 และแปลงที่ 3 (ตั้งอยู่หมู่ที่ 6) สุสานเหล่านี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติไว้แล้ว
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม