องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
บ่อเก๋ง

วันที่ 14 ก.ค. 2559

บ่อเก๋ง
          บ่อเก๋ง ซากสิ่งก่อสร้างที่ประกอบด้วยเชิงเทินและใบเสมาที่มีซองติดตั้งปืนใหญ่ อาคารที่พักผู้รักษาป้อม บ่อน้ำ และซุ้มประตูท่าน้ำมีหลังคาแบบเก๋งจีน เรียกกันโดยทั่วไปว่า "บ่อเก๋ง” เชิงเทินและองค์ประกอบเหล่านี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 24 เพื่อเป็นปราการรักษาด้านหน้าของเมืองสงขลาเก่าที่ตั้งอยู่ที่ฝั่งแหลมสนครั้นย้ายเมืองมาตั้งที่ฝั่งบ่อยางซึ่งเป็นตัวเมืองสงขลาปัจจุบันได้สร้างป้อมปากน้ำแหลมทรายเพื่อพิทักษ์เมือง ปราการสถานแห่งนี้จึงร้างไปมีเพียงการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำจืดเท่านั้น กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2542


pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม